Finance support

* “Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan (A) B-Funk Platform om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en (B) aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van B-Funk Platform. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact opmet uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.”

maandelijks opzegbaar

Tools designed for dancers and artists